ტერმინებიv

Virtual

ვირტუალური. ტერმინი აღწერს იმ რაღაცას, რაც არსებობს არსებითად ან იწვევს ეფექტს, მაგრამ არ არსებობს ფიზიკური გაგებით.

კომენტარები: