ტერმინებიv

Virtual Communities

ვირტუალური თემი, ვირტუალური ერთობა. სოციალური აგრეგაცია, გაერთიანება, რომელიც იქმნება ქსელურად მაშინ, როცა კიბერსივრცეში მოქმედი ადამიანების საკმარისი რაოდენობა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში აწარმოებს საჯარო დისკუსიებს მათთვის საინტერესო საკითხების შესახებ, რომლის დროსაც ყალიბდება ადამიანურ გრძნობებზე დაფუძნებული პერსონალური ურთიერთობები. 

კომენტარები: