ტერმინებიv

Virtual Reality

ვირტუალური რეალობა. რეალობის სიმულაცია ტექნოლოგიური საშუალებებისა და მულტიმედიური ეფექტების გამოყენებით; ტელევიზორის ან კომპიუტერის მონიტორზე არსებული "რეალობის ფანჯრები".

კომენტარები: