ტერმინებიv

Virus

ვირუსი. კომპიუტერული პროგრამის თვითმაწარმოებელი ნაწილი, რომელიც შექმნილია კომპიუტერული სისტემებისა და მათი მომხმარებლებისთვის ზიანის მისაყენებლად, მწყობრიდან გამოსაყვანად. ვირუსის შეღწევა კომპიუტერში ან ქსელში ხდება როგორც სერვერის, ისე მოდემური კავშირგაბმულობის გავლით.

კომენტარები: