ლექსიკონი | Engv

vote getter

„ხმებზე მონადირე“ (კანდიდატი არჩევით თანამდებობაზე, რომელსაც ის უნარ-ჩვევები გააჩნია, რომელიც ამომრჩეველს იზიდავს)

 

But is he a vote getter? - არის კი იგი „ხმებზე მონადირე“? [RFE/RL, Brian WhitmoreThe Pragmatist“]

კომენტარები: