ლექსიკონი | Engv

vote out

(ვინმეს) არარჩევა

 

It highlights the balancing act of trying to push through radical, but often painful, modernisation in a poor country while preserving democratic freedoms – and hence the possibility of being voted out - ის ცხადყოფს დაბალანსების აქტს, როდესაც ღარიბ ქვეყანაში ცდილობ რადიკალური, ხშირად მტკივნეული მოდერნიზაციის პროცესის განხორციელებას; მაშინ, როდესაც ინარჩუნებ დემოკრატიულ თავისუფლებებს და, შესაბამისად, იმის შესაძლებლობასაც, რომ აღარ აგირჩევენ [Financial Times, Neil Buckley, „Georgia’s billionaire premier“]

კომენტარები: