ლექსიკონი | Engv

vote-rigger

არჩევნების გამყალბებელი

 

The only poll that counts, supposedly, is election day. But for the sophisticated vote-rigger that is terrible advice - ხმის მიცემა, საყოველთაო მოსაზრებით, მხოლოდ არჩევნების დღეს ხდება. თუმცა, არჩევნების გამოცდილი გამყალბებლისათვის ეს დამღუპველი რჩევაა. [The Economist, “How to rig an election”]

კომენტარები: