ლექსიკონი | Engv

vote-winner

ბევრი ხმის მომტანი, ამომრჩევლის ხმის მოსაზიდად მომგებიანი რამ

 

He has never criticised Putin's foreign policy, which is an obvious vote-winner in Georgia - მას რუსეთის საგარეო პოლიტიკა არასდროს გაუკრიტიკებია, რაც საქართველოში ამომრჩევლის ხმის მოსაზიდად აშკარად მომგებიანი რამაა [Independent, Shaun Walker, “The billionaire with a Georgian dream”]

კომენტარები: