ტერმინებიv

Voting Rights Act of 1965

1965 წლის საარჩევნო უფლებების აქტი. აშშ–ის კონგრესის მიერ მიღებული აქტი, რომელიც კრძალავდა დისკრიმინაციას არჩევნებში მონაწილე აფრო–ამერიკელების წინააღმდეგ.

კომენტარები: