ტერმინებიv

Vox Pop

"ხმა ერისა". რადიო ან ტელეგადაცემა, რომელშიც ნაჩვენებია მოქალაქეების, არაცნობილი ადამიანების აზრი, ძირითადად გამოთქმული ქუჩაში ჩაწერილი მოკლე ინტერვიუების დროს.

კომენტარები: