ლექსიკონიw

wads of money \ cash

დიდი ოდენობის, უამრავი, თავზე საყრელი ფული

 

He helped to pay for the refurbishment of several theatres ... and was said to engage in casual philanthropy, giving impoverished intellectuals pensions or stipends or sometimes just wads of cash - მან დააფინანსა რამდენიმე თეატრის რეკონსტრუქცია ... და ითქვა, რომ იგი უსისტემო ქველმოქმედებას ეწეოდა, უხდიდა რა პენსიებს ან სტიპენდიებს გაღარიბებულ ინტელექტუალებს; ან ზოგჯერ უბრალოდ მათ დიდი ოდენობით ნაღდ ფულს ჩუქნიდა [The New Yorker, Wendell Steavenson, "Georgia: The President and The Oligarch"]

კომენტარები: