ლექსიკონიw

wages go unpaid

ხელფასების არგაცემა

 

Even for those with regular jobs, corruption became a way of life. Wages went unpaid - მათთვისაც კი, ვისაც მუდმივი სამუშაო ჰქონდა, კორუფცია ცხოვრების წესად იქცა. ხელფასები არ გაიცემოდა [Financial Times, Neil Buckley, „Georgia’s billionaire premier“]

კომენტარები: