ლექსიკონიw

wait-and-see

მოლოდინის რეჟიმი

 

Most businesses have been in wait-and-see mode since the announcement of the protests - საპროტესტო აქციის გამოცხადების შემდეგ ბიზნესმენების უმეტესობა მოლოდინის რეჟიმშია გადასული [The Economist, „Georgia's protests“]

კომენტარები: