ლექსიკონიw

war of words

სიტყვიერი, ვერბალური ომი

 

Away from the politicians’ war of words, analysts gave their tuppenceworth too – პოლიტიკოსების სიტყვიერ ომთან გარიდებით, ანალიტიკოსებმაც გაიღეს ორიოდე სიტყვა [The Telegraph, Sarah Marcus, “Marking the anniversary of the Georgia-Russia War”]

კომენტარები: