ლექსიკონიw

watchdog

  1. გუშაგი ძაღლი
  2. დამკვირვებელი

 

A national probe into the financing of his opposition coalition still raises concerns among watchdog groups about how far Georgia’s commitment to competitive parliamentary elections this fall actually goes - ნაციონალური გამოძიება, რომელიც მისი ოპოზიციური კოალიციის დაფინანსებას ეხება, დამკვირვებელებისთვის კვლავაც შეშფოთების საგნად რჩება: რამდენად უერთგულებს რეალურად საქართველო ამ შემოდგომაზე კონკურენტული საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების იდეას (Paul Rimple, EurasiaNet.org, Using “Different Methods” to Scrutinize Supporters of Billionaire)

კომენტარები: