თეზაურუსიw

Watchdoggery

მოდარაჯე ძაღლი. მედიის ფუნქციის, როგორც საზოგადოებრივი ინტერესების დამცველისა და დარაჯის, მეტაფორული ხედვა. მედია ჰყეფს ხალხის სახელით, მათ დასაცავად ძლევამოსილი სახელისუფლო თუ ბიზნესინტერესებისგან, რომელთაც შეუძლიათ, ავნონ საზოგადოების ინტერესებს. რეალური მოდარაჯეობა ძნელად განსახორციელებელია, რადგან მისი ჭეშმარიტი რეალიზაცია მხოლოდ მედიის სრული დამოუკიდებლობების პირობებშია შესაძლებელი.  

კომენტარები: