ლექსიკონიw

way out

გამოსავალი (სიტუაციიდან, რთული მდგომარეობიდან)

 

Here is a possible way out: the NATO top job should go to a heavyweight Atlanticist politician - შესაძლო გამოსავალი ასეთია: ნატოს უმაღლეს თანამდებობაზე მძიმეწონიანი პოლიტიკოსი უნდა დაინიშნოს [The Economist, “What Santa can bring Eastern Europe”]

კომენტარები: