ლექსიკონიw

weakest link

სუსტი რგოლი

 

A study of behaviour on the Weakest Link quiz show suggests there is a basic instinct to be nicest to those closest to you, psychologists say – ფსიქოლოგების განცხადებით, ადამიანის ქცევის შესწავლის შედეგად, რომელსაც სუსტი რგოლი უნდა გამოევლინა, დადგინდა, რომ ესა თუ ის პირი ინსტინქტურად ყველაზე კარგად იმას ექცევა, ვისთანაც ყველაზე ახლოა [BBC News, “'Weakest Link' least likely to be your neighbour”]

კომენტარები: