ლექსიკონიw

wear out

გაცვეთა, გაცრეცა, წაშლა

 

Unless the EU can offer tangible benefits to its new partners, however, its own appeal could also quickly wear out - თუ ევროკავშირმა ახალ პარტნიორებს ხელშესახები სარგებელი არ შესთავაზა, მისი მიმზიდველობაც ასევე მალე გაიცვითება [The Economist, “Whose backyard?”]

კომენტარები: