ლექსიკონიw

wear something on your sleeve

გრძნობების სახალხოდ გამოფენა, არდამალვა

 

This, after all, is a country where emotions are highly valued and worn on the sleeve - ბოლოს და ბოლოს, ეს ის ქვეყანაა, სადაც ემოციურობა ძალიან ფასდება და გრძნობების დამალვა არ ხდება [Independent, Shaun Walker, “The billionaire with a Georgian dream”] 

კომენტარები: