თეზაურუსიw

Webmaster

ვებმასტერი. პირი, რომელიც ქმნის, მართავს ან ადმინისტრირებას უწევს ვებსაიტს.

კომენტარები: