ლექსიკონიw

well-established

კარგად ჩამოყალიბებული, ფესვგადმული, მყარი

 

{It} could threaten even the well-established sovereignity of the Baltic States – {ამან} საფრთხე შეიძლება ბალტიის ქვეყნების მყარ სუვერენიტეტსაც კი შეუქმნას [The independent, Mary Dejevsky, “Russia's Georgian enclaves are not assets, but liabilities”]

კომენტარები: