ლექსიკონიw

well-timed

დროული

 

President Obama's initiative to "press the reset button" was well-timed – as Russia felt the first serious pangs of isolation – პრეზიდენტ ობამას „გადატვირთვის ღილაკზე თითის დაჭერის“ ინიციატივა დროული აღმოჩნდა, ვინაიდან რუსეთმა იზოლაციისგან გამოწვეული პირველი დარტყმა იგემა [The Independent, Mary Dejevsky, “We can't stop getting Russia wrong”]

კომენტარები: