თეზაურუსიw

Westminster View

ვესტმინსტერის ხედვა, ან ხედვა ვესტმინსტერიდან. წარმოდგენა ინგლისურ ჟურნალისტიკაზე, რომლის თანახმადაც ყველა ინფორმაცია დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის თვალთახედვიდან შუქდება.

კომენტარები: