ლექსიკონიw

white paper

”თეთრი წიგნი” - მთავრობის ან სხვა ოფიციალური დაწესებულების მოხსენება/წერილობითი დოკუმენტი, რომელიც რაიმე კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით დაინტერესებულ პირს ინფორმაციას სთავაზობს

 

From his campaign's foreign policy white paper: [...] - მისი კამპანიის საგარეოპოლიტიკური ანგარიშიდან: [...] [Eurasianet.org, Joshua Kucera, „President Romney Would Defend Central Asia From Russia“]

კომენტარები: