ლექსიკონიw

win an argument

დავაში, კამათში გამარჯვება

 

This will not be sufficient to win the argument - ეს დავაში გამარჯვებისთვის საკმარისი არ იქნება [openDemocracy; Magdalena Frichova GronoAbkhazia and the promises of princes”]

კომენტარები: