ლექსიკონიw

win back

დაბრუნება

 

She warned Georgia against trying to win back the territories by force – მან საქართველო გააფრთხილა, რომ ის არ უნდა შეეცადოს გამოყოფილი ტერიტორიების ძალით დაბრუნებას [The New York Times, Sarah Marcus, Ellen Barry, “Clinton Seeks to Reassure Russia’s Neighbors”]

კომენტარები: