ლექსიკონიw

wipe out

  1. დაშლა, დალეწვა (მანქანისა);
  2. გასუფთავება, გამოწმენდა, გამორეცხვა, გამოყრა, გადმოგდება, ამოძირკვა;
  3. რაიმე საქმის მომთავრება, მისთვის ბოლოს მოღება

 

He has claimed on many occasions that the insurgency has been wiped out and that only a few "bandits" remain in the mountains - მას არაერთხელ უთქვამს, რომ აჯანყებულების საქმე დამთავრებული იყო და მთებში თითო-ოროლა „ბანდიტიღა“ იყო დარჩენილი [Independent, Shaun Walker, „Was the motive for Moscow attacks revenge?“]

He claims that catapulting the young generation into power is an integral part of his project to build a new type of country and wipe out the Soviet legacy - ის ამტკიცებს, რომ ახალგაზრდა თაობის ხელისუფლებაში კატაპულტირება მისი პროექტის განუყოფელი ნაწილია; პროექტისა, რომელიც ახალი ტიპის ქვეყნის მშენებლობასა და საბჭოთა მემკვიდრეობის ამოძირკვას გულისხმობს [Independent, Shaun Walker, „Russia rails at Georgian minister's 'stripper' photos“] 

კომენტარები: