თეზაურუსიw

Wired City [Wired Community]

საკაბელო ტელევიზიის მქონე ქალაქი/თემი. ტერმინი სათავეს იღებს 1960-იანი წლებიდან, შეერთებულ შტატებში პირველი საკაბელო ტელევიზიის გაჩენის დროიდან. მოგვიანებით ეს მყარი გამოთქმა აღნიშნავდა საკაბელო ინტერნეტის მქონე თემებსა და ზონებს.

კომენტარები: