თეზაურუსიw

Wireless Telegraphy

უკაბელო ტელეგრაფი

კომენტარები: