ლექსიკონიw

wish-list

სურვილების სია

 

But these belong in the same charming but unrealistic category as a child’s wish-list on which “no school”, “a fairy carriage” and “machine gun” are scrawled in crayon - მაგრამ ეს ყველაფერი ისეთივე მომხიბლავი, მაგრამ არარეალისტური რამაა, როგორიც პატარა ბავშვის მიერ ფერადი ფანქრებით აცაბაცად ჩამოწერილი სურვილების სია: “უარი სკოლას”, “ჯადოსნური ეტლი” და “ავტომატი”[The Economist, “What Santa can bring Eastern Europe”]

კომენტარები: