ლექსიკონიw

with ease

იოლად, ადვილად, მარტივად

 

Having won a convincing victory in municipal elections last year, it can now push through unpopular measures with ease - მოიპოვა რა დამაჯერებელი გამარჯვება გასული წლის მუნიციპალურ არჩევნებში, მას ახლა ადვილად შეუძლია არაპოპულარული ზომების გატარება [The Economist, “Homeless in Georgia”]

კომენტარები: