ლექსიკონიw

with regards to

(ვინმესთან, რამესთან) კავშირში/დაკავშირებით; მიმართებით

 

Georgia’s dilemma with regards to Abkhazia is clear - Georgia seeks to reintegrate Abkhazia into Georgia - საქართველოს დილემა აფხაზეთთან მიმართებით ცხადია - საქართველო ცდილობს, აფხაზეთი ისევ შემოიერთოს [The Faster TimesLincoln Mitchell, "The Abkhaz Dilemma and the Czar’s Dog"]

კომენტარები: