თეზაურუსიw

Work

ნაშრომი. ფრანგი ფილოსოფოსი და ენათმეცნიერი როლან ბარტი ნაშრომს უწოდებს არტიფაქტს, ფურცელზე დაფიქსირებულ აღმნიშვნელთა წყობას, რომელიც მხოლოდ მაშინ იქცევა ტექსტად, როცა კითხვის პროცესში შეიძენს მნიშვნელობას. ნაშრომი არის პოტენციური ტექსტი, რომლის მნიშვნელობის აქტუალიზაცია კითხვის პროცესში მოხდება.

კომენტარები: