ლექსიკონიw

work out

  1. გადაჭრა, ამოხსნა (ამოცანისა, პრობლემისა...); განხილვა, მოგვარება (საკითხისა...)
  2. შედგენა, დამუშავება (დოკუმენტისა, გეგმისა...), შერჩევა (ციტატისა, წყაროსი...) 
  3. (რაღაცის) რთულად მიღწევა
  4. მოხდა (ვალისა, ვალდებულებისა...) 
  5. ამუშავება, გამართლება (გეგმისა, ჩანაფიქრისა)
  6. ვარჯიში, სპორტული წრთვნა

 

The pro-Western Rose Revolution was supposed to end the street fighting and usher in a new democratic era in Georgia in which differences were worked out at the ballot box and in parliament - პროდასავლურ ”ვარდების რევოლუციას” სავარაუდოდ ქუჩის ბრძოლები უნდა დაესრულებინა და ის ახალი დემოკრატიული ეპოქის დასაწყისი უნდა გამხდარიყო საქართველოში, სადაც საკამათო საკითხები არჩევნებსა და პარლამენტში გვარდებოდა [RFE/RL, Brian WhitmoreGeorgia's Cycle Of Violence Reflects Dysfunctional Politics“]

Pentagon official in Tbilisi working out "new level" of defence cooperation - თბილისში პენტაგონის წარმომადგენელი თავდაცვის საქმეში თანამშრომლობის ”ახალ საფეხურს” განიხილავს [Eurasianet.org, Joshua Kucera, “Pentagon Official In Tbilisi Working Out "New Level" Of Defense Cooperation”] 

კომენტარები: