ლექსიკონიw

work somone’s way out

გზის მონახვა, თავის დაღწევა

 

His generation will take years to work its way out of the national psyche – მის თაობას კიდევ მრავალი წელი დასჭირდება იმისათვის, რომ ეროვნული აზროვნების შესაცვლელად გზა მონახოს [The independent, Mary Dejevsky, “Russia's Georgian enclaves are not assets, but liabilities”]

კომენტარები: