ლექსიკონიw

work the crowd

მასაზე (ხალხზე) მუშაობა

 

The man working the crowd on this September afternoon was not Saakashvili - კაცი, რომელიც სექტემბრის იმ შუადღეს ხალხზე მუშაობდა, სააკაშვილი არ იყო [Financial Times, Neil Buckley, „Georgia’s billionaire premier“]

კომენტარები: