ლექსიკონიw

wrong-foot

განაწყენება, (ვინმესთვის) ცუდი (უსიამოვნო) განწყობის შექმნა

 

That the removal of special representatives, installed only a few years ago amid great fanfare and assurances of long-term commitment, could badly wrong-foot partner governments in unstable regions never seemed to enter the heads of Ashton or her team - ის, რომ სპეციალური წარმომადგენლის პოსტის გაუქმება, პოსტისა, რომელიც სულ რამდენიმე წლის წინ დიდი ხმაურითა და გრძელვადიანი ვალდებულებების გარანტიებით შეიქნა, არასტაბილური რეგიონების პარტნიორ მთავრობებს ძალიან გაანაწყენებდა, როგორც ჩანს, ეშტონსა და მისი გუნდის წევრებს არასდროს გაუაზრებიათ [RFL/RL; Ahto LobjakasThe EU's Declaration of Impotence“]

კომენტარები: