თეზაურუსიy

Yellow Journalism

ყვითელი ჟურნალისტიკა. ბულვარული, ყვითელი პრესა.

კომენტარები: