ლექსიკონიy

you can't get blood from a turnip

ქვას წვენს ვერ გამოადენ

 

She said the givebacks by unionized staff are a realization you can't get blood from a turnip - ის ამბობს, რომ არაიონიზირებული კოლექტივისგან შედეგების მიღება შეუძლებელია [“Indiana State Teachers Association regaining momentum”]

კომენტარები: