ჩვენი ჯგუფი

კომუნიკაციათმცოდნეობისა და მედიის ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი „თეზაურუსი“

ხათუნა მაისაშვილი — ჟურნალისტი, მეცნიერებათა დოქტორი მასობრივ კომუნიკაციებში (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი). გაზეთების „7 დღისა“ და „ახალი 7 დღის“ დამფუძნებელი, გამომცემელი და ჟურნალისტი.

ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი

ნანა ზარდიაშვილი — ჟურნალისტი. პროექტის „უცხოური მედია საქართველოს და რეგიონის შესახებ“ (ვებ-გვერდი foreignpress.ge) ხელმძღვანელი.

თეონა გეგელია — ჟურნალისტი, ვებ-გვერდ foreignpress.ge-ს რედაქტორი

ვებ-გვერდი

ნოდარ დავითური — ინტერნეტ-ტექნოლოგიებისა და ახალი მედიის სპეციალისტი, „ომედია სტუდიას“ ტექნიკური დირექტორი.