ლექსიკონი | Eng0-9

(as) clear as day

ცხადი, მკაფიო, იოლად დასანახი და გასაგები, დღესავით ნათელი

 

That the politician had lost the election was as clear as day - ის რომ პოლიტიკოსმა არჩევნები წააგო, დღესავით ნათელი იყო.

This was where I first met your mother. I remember it as clear as day - ამ ადგილზე შევხვდი პირველად დედათქვენს. ძალიან ცხადად მახსოვს.

კომენტარები: