ლექსიკონი | Eng0-9

(as) fit as a fiddle

სრულიად ჯანმრთელი, კარგ განწყობაზე

კომენტარები: