ლექსიკონი | Eng0-9

(like) two peas in a pod

ერთმანეთის ალი-კვალი, ტყუპისცალებივით ერთმანეთის მსგავსი

 

Obama and Romney, two peas in a pod? - ობამა და რომნი, ერთმანეთის ალი-კვალი? [CBC News, Neil Macdonald, „Obama and Romney, two peas in a pod?”]

კომენტარები: