ლექსიკონი | Eng0-9

(smb.) in control

გაწონასწორებული

 

Those I did speak to painted a picture of an essentially modest man: clever, canny, very much in control – ვისაც ვესაუბრე, მათი ნაამბობიდან გამორჩეულად მოკრძალებული კაცის სურათი დაიხატა: ჭკვიანის, ფრთხილის, ძალიან გაწონასწორებულის [The New Yorker, Wendell Steavenson, „Georgia: The President and The Oligarch“]

კომენტარები: