ლექსიკონი | Eng0-9

(someone) all ears

სმენადქცეული

 

But the intimacy often requires a specific deceit: the journalist sits before the subject, all ears, endlessly sympathetic, determined to help the subject tell "his" (or "her") story - მაგრამ სიახლოვის განცდა ხშირად სპეციფიკურ სიყალბეს ითხოვს: ჟურნალისტი რესპონდენტის პირისპირ ზის, სმენად არის ქცეული, გაუთავებელი სიმპათიითაა განსმჭვალული; იმისთვისაა მოტივირებული, რომ რესპონდენტს ”მისი” ისტორიის მოყოლაში დაეხმაროს [New York Times, “In Cold Print: The Genre Capote Started”]

კომენტარები: