ლექსიკონი | Eng0-9

(someone) with bated breath

სუნთქვაშეკრული

 

...she said she was leaving Scotland “with bated breath, and fingers crossed” - მან თქვა, რომ შოტლანდიას სუნთქვაშეკრული და გადაჯვარედინებული თითებით ტოვებდა” [scotsman.com, "...Vicky Featherstone on theatre in Scotland"]

კომენტარები: