ლექსიკონი | Eng0-9

(someone) with bats in the belfry

ოფოფები ჰყავს თავში

 

This man seems to have bats in the belfry - როგორც ჩანს, ამ კაცს თავში ოფოფები ჰყავს [“The Case of Two Dunces”]

კომენტარები: