ლექსიკონი | Rus0-9

адаптация

ადაპტაცია, შეგუება, მორგება, მისადაგება

კომენტარები: