ლექსიკონი | Rus0-9

без(о)

გარეშე, უ-ო(დ), უ-ად 

კომენტარები: